Dự án quảng cáo taxi cá nhân cho mỳ Hảo Hảo tại khu vực Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

Dự án triển khai quảng cáo mỳ Hảo Hảo trên xe taxi cá nhân tại khu vực Hà Nội, HCM, Đà Nẵng. Thời gian triển khai: 20/3/2023 – 20/4/2023. Dưới đây là một số hình ảnh của dự án.

Quảng cáo trên xe Taxi tại Hà Nội

Du an quang cao taxi ca nhan cho my Hao Hao tai Ha Noi Ho Chi Minh Da Nang

Quảng cáo trên taxi cá nhân tại HCM

Du an quang cao taxi ca nhan cho my Hao Hao tai Ha Noi Ho Chi Minh Da Nang

Du an quang cao taxi ca nhan cho my Hao Hao tai Ha Noi Ho Chi Minh Da Nang

Quảng cáo xe taxi cá nhân tại khu vực Đà Nẵng

Du an quang cao taxi ca nhan cho my Hao Hao tai Ha Noi Ho Chi Minh Da Nang

Các bài viết khác