LED 2 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Hà Nội

Mô tả chi tiết

Địa điểm

2 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Hà Nội

Đặc điểm vị trí

•Mật độ giao thông đông đúc

•Lưu lượng: 1,000,000 người/ngày

Kích thước

50.6m (Ngang) x 8,1m (Cao) = 294m2

Thời gian phát

6:00 – 22:00 hàng ngày – Tự động phát hẹn giờ

Tần suất

120spots/ngày – 3.600 spots/tháng

 (1 spot =30s)

Giá quảng cáo 01 tháng

Liên Hê