LED 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Vòng xoay Phù Đổng, Quận 1

Mô tả chi tiết

Vị trí

Số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Vòng xoay Phù Đổng, quận 1.

Kích thước

9mH x 16mW = 144m2

Lưu lượng

2,162,160/2 tuần

Thời gian phát sóng

7h – 12h30 và 15h30 – 21h

Tần suất

TVC 30s, 120spots/ngày

Đơn giá 1 tháng

Liên hệ