CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN PHOENIX MEDIA GROUP

Ngày hiệu lực: 29/05/2024

Tại Phoenix Media Group, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, https://phoenixgroup.com.vn và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo ngoài trời của chúng tôi.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập https://phoenixgroup.com.vn, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, và các thông tin thống kê khác. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin này.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ: Để cung cấp, duy trì, cá nhân hóa và cải thiện dịch vụ quảng cáo ngoài trời của chúng tôi, bao gồm xử lý yêu cầu, cung cấp báo giá và hỗ trợ khách hàng.
  • Giao tiếp: Để liên lạc với bạn về dịch vụ của chúng tôi, bao gồm gửi email tiếp thị, bản tin và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận các thông tin này bất cứ lúc nào.
  • Phân tích và thống kê: Để phân tích cách người dùng tương tác với https://phoenixgroup.com.vn và dịch vụ của chúng tôi, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động.
  • Tuân thủ pháp luật: Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định ngành và quy trình pháp lý.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ, như xử lý thanh toán, gửi email và phân tích dữ liệu.
  • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ chung.
  • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu theo luật, quy định hoặc quy trình pháp lý.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ nào là an toàn tuyệt đối, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thông tin của bạn.

5. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

Truy cập và chỉnh sửa: Bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

Phản đối: Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.

Hạn chế xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

6. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: Phoenixgroup.com.vn@gmail.com.

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên website: https://phoenixgroup.com.vn.

Phoenix Media Group