Dự án

Dưới đây là tổng hợp các chiến dịch quảng cáo ngoài trời tiêu biểu mà Phoenix Media đã từng thực hiện và phân tích chi tiết về từng chiến dịch.

Dự án triển khai quảng cáo mỳ Hảo Hảo trên xe taxi cá nhân tại khu vực Hà Nội, HCM, Đà Nẵng. Thời gian triển khai: 20/3/2023 - 20/4/2023. Dưới đây là một số hình ảnh của dự án. Quảng cáo
Dự án quảng cáo trên xe Bus - Aptech "HỌC LẬP TRÌNH NGAY ĐẾN NGAY APTECH"  
Nội dung quảng cáo CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẢN VIỆT 30 năm vững bước tương lai 💓 Nỗ lực bền bỉ và những thành tựu đạt được suốt 30 năm hoạt động đã hun đúc nên một Bản Việt đậm bản sắc –