LED 126 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1

Mô tả chi tiết

Vị trí

126 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1.

Kích thước

8mH x 12,5mW = 100m2

Lưu lượng

1,733,760/2 tuần

Thời gian phát sóng

6h – 24h

Tần suất

TVC 30s, 120spots/ngày

Đơn giá 1 tháng

Liên Hệ