LED 8 mặt, Nguyễn Huệ – Nhà hát thành phố

Mô tả chi tiết

Vị trí

LED 8 mặt Nguyễn Huệ – Nhà hát thành phố. 8 mặt LED

Kích thước

1,965mH x 1,325mW = 2,6m2

Lưu lượng

2,199,960/2 tuần

Thời gian phát sóng

7h – 12h và 14h – 24h

Tần suất

TVC 30s, 120spots/ngày

Đơn giá 1 tháng

Liên hệ