LED Nút giao Quán Thánh – Hàng Bún, Hà Nội

Mô tả chi tiết

Địa điểm

Nút giao Quán Thánh – Hàng Bún

Đặc điểm vị trí

•Mật độ giao thông đông đúc

•Lưu lượng: 1,000,000 người/ngày

Kích thước

10m (Ngang) x 6m (Cao) = 60m2

Thời gian phát

7:00 – 22:00 hàng ngày – Tự động phát hẹn giờ

Tần suất

120spots/ngày – 3.600 spots/tháng

 (1 spot =30s)

Giá quảng cáo 01 tháng

Liên Hệ