LED Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, Quận 1

Mô tả chi tiết

Vị trí

LED tòa nhà Vincom Đồng Khởi, quận 1.

Kích thước

34mH x 9,728mW = 330,752m2

Lưu lượng

2,199,960/2 tuần

Thời gian phát sóng

6h – 22h

Tần suất

TVC 30s, 120spots/ngày

Đơn giá 1 tháng

Liên Hệ